Hemen zaude: Nor garaGardetasun atariaEEE
iturriaren tamaina handitu iturriaren tamaina txikitu

Energiaren Euskal Erakundea

1. Erakundeaz eta antolamenduaz informazioa Lotura PDF
Eratzeko Legea - PDF
Organo Errektoreen Dekretua - PDF
Zuzendaritza Kontseilua - PDF
Organigrama LINK -
Kargu publikoak LINK -
Langileak - PDF
Urteko txostena - PDF
Burututako zereginak - PDF
Legegunea, Euskal Herriaren araudia LINK -
Bateragarritasun baimenei edo aitorpenei buruzko ebazpenak - PDF
2. Planifikazioaz eta ebaluazioaz informazioa Lotura PDF
3E2030 Energia Estrategia LINK -
EnergiBasque Estrategia LINK -
Energia Egoeraren Behatokia LINK -
Urteko energia balantzeak eta datuak LINK -
Energia proiektuak LINK -
Kalitate plana - PDF
Prebentzio plana - PDF
Zerbitzuaren informazio estadistikoa - PDF
3. Eragin ekonomikoa duen jardunaz informazioa Lotura PDF
Laguntzak eta diru laguntzak LINK PDF
Kontratuak LINK PDF
Hitzarmenak - PDF
Kudeaketa gomendioa - PDF
4. Jarduera publikoaz informazioa Lotura PDF
Prentsa eta albisteak LINK -
EVEntos Buletina LINK -
Jardunaldiak eta ikastaroak LINK -
Argitalpenak LINK -
EUSKO JAURLARITZA LINK -
IREKIA LINK -
5. Ekonomiaz, aurrekontuaz eta ondareaz informazioa Lotura PDF
Aurrekontua LINK -
Ikuskatutako Urteko Kontuak. Kapital eta ustiapen aurrekontuen likidazioa. Programatutako helburuen betetze mailaz txostena  LINK -
Ondasun higiezinak jabetzan LINKLINK -
Goi kargu eta arduradun nagusien ordainsariak LINK  
Kalte ordainak LINK  
Ondasun eta jardueren adierazpenak LINK  
6. Informazio orokorra Lotura PDF
Partaidetzako sozietateak LINK -
Eginkizuna, Ikuspegia eta Balioak LINK -
Energiaren alorreko bestelako informazioa LINK -
ISO ziurtagiriak - PDF
Kontaktua LINK -
7. Informazio publikorako irispidea Lotura PDF
Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea baliatzea LINK -