Dirulaguntzak

Jardunaldiak eta albisteak

Mugikortasun elektrikoa

Mugikortasun elektrikoaren eginkizuna garraioaren deskarbonizazioan eta ekonomiaren iraunkortasunaren handitzean

Mugikortasun elektrikoa

Mugikortasun elektrikoa bultzatzeak modu erabakigarrian lagunduko du Euskadiko garraio-sektorearen deskarbonizazioan epe luzera aurrera egiten eta 2030erako helburuak betetzen.

Barne-errekuntzako motorrak dituzten eta jatorri fosileko erregaiak erabiltzen dituzten ibilgailuek ez bezala, ibilgailu elektriko puruek (bateria elektrokimikoa dutenek) ez dute BEGen zuzeneko emisiorik sortzen; beraz, ibilgailu konbentzionalen ordez ibilgailu elektrikoak erabiliz gero, zuzeneko BEGen emisioak murriztuko dira.

Garraioaren sektorea deskarbonizatzeak aukera batzuk sortuko ditu balio erantsia, enplegua eta gaitasun berriak sortzeko industrian eta Euskadiko zerbitzuen sektorean. Horiek guztiak, nolabait, deskarbonizazioan aurrera egiteko erabil daitezkeen tresnei lotuta daude.

Ibilgailu elektrikoaren testuingurua eta etorkizuna

Nazioarteko mugikortasun elektrikoa asko hazi da azken urteotan. 2015. urtean zirkulatzen ari ziren lehen milioi1 bilgailu elektrikoen atalase sinbolikoa gainditu zen, eta 2020. urtearen amaieran 11,3 milioi ibilgailu elektriko iritsi ziren mundu osoan (AIE, 2021).

(1) Bateria-ibilgailu erabat elektrikoak, hibrido entxufagarriak eta erregai-gelaxkakoak barne.

Hala ere, Europak lehen aldiz gainditu du Txina ibilgailu elektrikoen merkatu nagusi gisa. 2020an, Europak ibilgailu elektrikoen salmenten % 10 lortu zuen, gutxi gorabehera; Txinak, berriz, % 5,8. Beste herrialde batzuek %2tik gorako merkatu-kuotak lortu zituzten lehen aldiz 2020an.

Ibilgailu elektrikoen Espainiako merkatua guztizkoaren %5era iritsi da.

Ibilgailu elektrikoen salmenta-ehunekoaren bilakaera, guztizkoarekiko, 2020an % 2 gainditu zuten herrialdeetarako

Mugikortasun elektrikoa

Automozioaren sektoreak, beste jarduera-eremu batzuek bezala, pandemiaren ondorioak jasan ditu, salmentak asko jaitsi baitira.

Hala ere, azpimarratu behar da 2021ean Europako ibilgailu elektrikoen salmentak etengabe handitzen ari direla. Espainian ere etengabe hazten ari da, nahiz eta Europako beste herrialde batzuetan baino salmenta-kuota askoz txikiagoak izan.

Hurrengo grafikoan ibilgailu elektrikoen eta erregai‑pilen salmenten bilakaera ikus daiteke gasolina eta gasoliokoen aldean..

Europako merkatuan ibilgailu elektrikoa hartzea azkartzen ari da.

Autoen hileko erregistroak, erregai‑motaren arabera

Iturria: JATO DYNAMICS, ACEA, 21EKO IRAILA1

Mugikortasun elektrikoa

Mugikortasun elektrikoaren euskal estrategia berria

2022ko uztailean onartutako mugikortasun elektrikoaren euskal estrategia berriak 1.550 – 2.340 M€-ko inbertsioa aurreikusten du 2030 arte, eta eragin handia izango du balio erantsian, enpleguan, enpresen lehiakortasunean eta berrikuntzan.

Mugikortasun elektrikoa da euskal ekonomiaren deskarbonizaziorako funtsezko sektore baten egokitzapenaren aitzindaria. Horren garapenak, epe ertain eta luzean, onurak eskaintzen ditu Euskadin energia-trantsizioa bultzatzeko. Onura horien arrazoia sare elektriko adimendunekin (smart grids) eta, hedaduraz, energia-sistema integratu batekin dituen sinergiak dira.

2030EKO HELBURUAK

Dokumentu honetan deskribatutako posizionamendu estrategikoarekin bat etorriz, jarraian azaltzen dira 2030. urteari begira ezarritako helburuak. Helburu horiek betetzeak estrategia hau zenbateraino bete eta eramaten den aurrera adieraziko du.

Mugikortasun elektrikoa

1. ARDATZA

Mugikortasunaren elektrifikazioa

  • Parke mugikorraren %16, elektrifikatua.
  • Hiriko autobusen %50, elektrifikatua.
  • Taxi-floten %80, elektrifikatua.

2. ARDATZA

Birkarga-azpiegitura ezartzea

  • Karga azkarreko puntuen kopurua bikoiztea Euskadin: 50 kW-eko 80 kargatze-puntu.
  • 12 leku, karga ultraazkarreko terminalak dituztenak.

3. ARDATZA

Garapen teknologikoa eta industriala

  • EAEko automozioaren sektoreko mugikortasun elektrikoko 15 proiektu, ekimen pribatuak bultzatuta eta Eusko Jaurlaritzak lagunduta.
  • Ibilgailu elektrikoaren kargatzearen arloan izaera teknologiko nabarmena duten 10 proiektu, ekimen pribatuak bultzatuta eta Eusko Jaurlaritzak lagunduta.

Kaixo, hitz egingo dugu?

Hauxe da Energiaren Euskal Erakundearen arreta-zerbitzua.