Dirulaguntzak

Jardunaldiak eta albisteak

Energiarako sarbidea

Nola eskura dezaket energia?

Energia (elektrizitatea eta gas naturala) ondasun soziala da, eta herritarrek eskuratu egin behar dute. Sarbide hori merkaturatzaileen bidez egin daiteke, eta, elektrizitatearen kasuan, autokontsumoaren modalitatea dago (etxean sorkuntza berriztagarria jartzea norberaren kontsumoa hornitzeko).

Zer laguntza mota daude energia-prezio altuak arintzeko?

Funtsean 2 laguntza mota daude:

 • Elektrizitatea: Bonu Sozial Elektrikoa eta Energia Justiziako Bonu Elektrikoa (aldi baterakoa).
 • Gainerako energiak: Bonu sozial termikoa.
Acceso a la energía

Bonu Sozial Elektrikoa (BSE)

Bonu Sozial Elektrikoa (BSE) faktura elektrikoko deskontu bat da, eta baldintza nagusia tarifa arautua (PCP) kontratatua izatea da. Horretarako, erreferentziako edozein merkaturatzailerekin kontratatu behar da (ikus 1. taula).

Zein dira deskontuak?

Faktura elektrikoaren deskontuak kontsumitzaile-motaren araberakoak dira. Ondoren, kontsumitzaile-motak eta mota bakoitzari lotutako betebeharrak eta laguntzak zehazten dira:

Acceso a la energíaAcceso a la energía

Kontsumitzaile ahulak

 • Deskontua: Araututako elektrizitate-tarifaren (PBP) %65 2023/12/31 arte
 • Baldintzak (baldintza bat betetzea nahikoa da):
  • Bizikidetza-unitatearen ERRENTA MAILA 12.159,42 €/urte edo gutxiago izatea (OAEAP halako 1,5, 14 pagakoa).
   • Bizikidetza-unitatea pertsona batek baino gehiagok osatzen dutenean, 2.431,88 €/urte gehituko da elkarbizitza-unitatearekin bat datorren adinez nagusi den kide gehigarri bakoitzeko, eta 4.053,14 €/urte bizikidetza-unitateko adingabe bakoitzeko.
   • Egoera bereziak daude1
  • Edo FAMILIA UGARIAREN titulua izatea.
  • Edo, bestela, bizikidetza-unitatean diru-sarrerak dituen kontsumitzailea edo kide guztiak Gizarte Segurantzako Sistemako PENTSIODUNAK izatea (erretiroa edo ezintasun iraunkorra), eta, horregatik, pentsio mota horietarako une bakoitzean indarrean dagoen GUTXIENEKO ZENBATEKOA jasotzea, eta urteko zenbateko agregatua 500 eurotik gorakoa duten beste diru-sarrerarik ez jasotzea.
  • Edo kontsumitzailea edo bere bizikidetza-unitateko kideren bat GUTXIENEKO BIZI DIRUSARRERAREN onuraduna izatea, Bizi Dirusarrera Minimoa ezartzen duen abenduaren 20ko 19/2021 Legean ezarritakoaren arabera.

Kontsumitzaile zaurgarri larriak

 • Deskontua: Araututako elektrizitate-tarifaren (PBP) %80 2023/12/31ra arte
 • Baldintzak (baldintza bat betetzea nahikoa da):
  • Urtean 6.079,71 €edo gutxiagoko errenta jasotzea, baldintza bakoitzean aurreikusitako igoera barne.
  • Familia ugariaren titulua izatea eta bizikidetza-unitatearen errenta urtean 16.212,56 €-koa edo txikiagoa izatea (OAEAP halako 2, 14 pagakoa).
  • Kontsumitzaileak edo Bizikidetza Unitateak Gizarte Segurantzaren Sistemaren gutxieneko pentsioa jasotzen badu, erretiroagatik edo ezintasun iraunkorragatik (eta beste diru-sarrera batzuk jasotzen baditu, urteko zenbateko agregatua 500 eurotik gorakoa ez bada), haren errenta urtean 8.106,28 €-koa edo txikiagoa izatea (OAEAP 14 pagakoa behin).
  • Kontsumitzailea edo bere bizikidetza-unitateko kideren bat Bizi Dirusarrera Minimoaren onuraduna bada, lehen puntuan zehaztutako errenta-irizpideak aplikatuko dira.
Acceso a la energía
Acceso a la energía

Gizartean baztertzeko arriskuan dauden kontsumitzaileak

 • Deskontua: EZ zaio faktura elektrikoari aurre egin behar
 • BALDINTZAK:
  • Zaurgarri larritzat jotzeko baldintzak bete behar ditu, eta, gainera, Administrazio Publiko bateko (autonomikoa edo tokikoa) gizarte-zerbitzuek lagundu behar diote, tarifa arautuko faktura elektrikoaren zenbatekoaren %50 gutxienez finantzatzen baitute.
  • Bizikidetza-unitatearen errenta-maila 12.159,42 eta 16.212,56 €/urte bitartekoa da (14 pagako OAEAP halako 2 edo txikiagoa da, eta adierazle hori halako 1,5 baino handiagoa).
 • Ordainketari aurre egiteko aldi baterako ezintasuna izanez gero, ezin izanen da hornidura elektrikoa eten.

1 Ondoriozko biderkatzailea 8.106,28 €/urte handituko da, inguruabar bereziak gertatzen badira:

 • bizikidetza-unitateko kideren batek% 33ko edo hortik gorako ezgaitasun aitortua badu.
 • genero-indarkeriaren biktima da
 • terrorismoaren biktima da
 • II. edo III. graduko mendekotasuna aitortuta izatea.
 • bizikidetza-unitatea guraso bakarrak eta, gutxienez, adingabe batek osatzen dute.

 

Nola frogatzen da kontsumitzaile ahul eta kaltebera larria dela?

Kontsumitzaile ahul eta kontsumitzaile ahul larria dela frogatzeko, bonu soziala eskatzeko eredua bidali behar da, baldintza hori egiaztatzen duen nahitaezko dokumentazioarekin batera. Dokumentazio hori erreferentziako merkaturatzaile bakoitzaren web orrian zehazten da (ikus 1. taula).

Bai bonu soziala eskatzeko eredua, bai erreferentziako merkaturatzaileari bidali beharreko dokumentazioa merkaturatzaile bakoitzaren webgunean egongo da eskuragarri (ikus 1. taula).

Hauek dira erreferentziako merkaturatzaileak eta horietako bakoitzarekin harremanetan jartzeko modua:

Erreferentziako komertzializatzailea TELEFONOA Web helbidea Posta elektronikoa
Endesa Energía XXI, S.L.U. 800 760 333 www.energiaxxi.com bonosocial@energiaxxi.com
Curenergía Comercializador de Último Recurso, S.A.U. 900 200 708 www.curenergia.es bonosocial@curenergía.es
Comercializadora regulada, GAS & POWER, S.A. 900 100 502 www.comercializadoraregulada.es bonosocial@comercializadoraregulada.es
Baser Comercializadora de Referencia, S.A. 900 902 947 www.basercor.es bonosocial@basercor.es
Régsiti Comercializadora de Referencia S.L.U. 900 10 10 05 www.regsiti.com bono-social@regsiti.com
Comercializador de Referencia Energético, S.L.U. 900 814 023 www.corenergetico.es bonosocial@corenergetico.es

Energia Justiziako bonu elektrikoa

Energia Justiziako Bonu Elektrikoa elektrizitateko bonu soziala da, eta energia-krisiak bereziki eragindako diru-sarrera txikiak dituzten etxeetarako da.

 • Deskontua: Araututako tarifaren %40 (PSPC) 2023/12/31 arte
 • BALDINTZAK:
  • Bizikidetza-unitatearen errenta-maila 12.159,42 eta 16.212,56 €/urte bitartekoa da (14 pagako OAEAP halako 2 edo txikiagoa da, eta adierazle hori halako 1,5 baino handiagoa).
   • Bizikidetza-unitatea pertsona batek baino gehiagok osatzen dutenean, 2.431,88 €/urte gehituko da elkarbizitza-unitatearekin bat datorren adinez nagusi den kide gehigarri bakoitzeko, eta 4.053,14 €/urte bizikidetza-unitateko adingabe bakoitzeko.

Energia-justiziako bonu elektriko hau aplikatzen zaien energia elektrikoaren azken kontsumitzaileei ez zaie bonu sozial termikoa aplikatuko.

Bonu sozial termikoa

Bono Sozial Termikoa berogailua eta ur beroa edo sukaldea erabiltzeagatik kontsumitzaile ahulenei sortzen zaizkien gastu termikoak konpentsatzeko laguntza-programa bat da.

Bonu Sozial Elektriko gisa jasotako laguntza osatzea du helburu.

Nor izan daiteke onuraduna?

Bonu Sozial Termikoaren onuradunak, inolako tramiterik edo eskaerarik egin beharrik gabe, aurreko urteko abenduaren 31n Bonu Sozial Elektrikoaren onuradun diren kontsumitzaileak dira.

Zenbatekoa da laguntzaren zenbatekoa?

Laguntza urteko ordainketa bakarrean definitzen da, faktura elektrikoa helbideratuta dagoen kontu korrontean. Zenbateko hori zaurgarritasun-mailaren eta klima-eremuaren araberakoa da.

Onuraduna kontsumitzaile ahul larria bada edo gizartetik baztertzeko arriskuan badago, laguntza %60 handituko da.

Laguntzaren zenbatekoaren banakapena klima-zonaren eta kontsumitzaile-motaren araberakoa da (kaltebera, kaltebera larria eta gizartetik baztertzeko arriskuan dagoena). Adibidez, 2022rako laguntzaren zenbatekoa 35 eta 373 €bitartekoa izan daiteke.

Interes-iturriak:

Acceso a la energía

Kaixo, hitz egingo dugu?

Hauxe da Energiaren Euskal Erakundearen arreta-zerbitzua.