Dirulaguntzak

Jardunaldiak eta albisteak

Energia egoeraren behatokia

ENERGIA KONTSUMOA EAEn

2023ko ekaina

Energia elektrikoa            
2023ko  ekainean, aurreko urteko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen elektrizitatearen kontsumoak EAEn:

-Guztizkoa: -%7,3. Urteko metatua, -%1,8.
-Industria:-%1,6. Urteko metatua, %0,5.
-Eraikinak: %0,4. Urteko metatua, -%3,3.
-Etxebizitzak: %2,9. Urteko metatua, -%3,5.
-Zerbitzuak:-%1,2. Urteko metatua, -%3,2.
-Siderurgia: %3,5. Urteko metatua, %5.    
        
            
Gas naturala                        
2023ko ekainean, aurreko urteko hilabete berberarekin alderatuz, ondoko aldaketak izan zituen gas naturalaren kontsumoak EAEn:

- Guztizkoa: -%29,3. Urteko metatua, -%27,2.
- Zentr. term.: -%60. Urteko metatua, -%57,7.
- Zerbitzuak: %16,9. Urteko metatua, -%13,3.
- Etxebizitza: -%17,1. Urteko metatua, -%21,4.
- Industria: -%11,5. Urteko metatua, -%14,3.    
        
            
Erregaiak garraioan            
2023ko maiatzean, aurreko urteko hilabete berberarekin alderatuz, ondoko aldaketak izan zituzten garraiorako erregaien kontsumoak EAEn:

- Guztizkoa: -%4,6. Urteko metatua, -%9,1.
- A Gasolioa:-%7,1. Urteko metatua, -%11,3.
- Gasolinak: %17,3. Urteko metatua, %12,5.

        
Iturriak: EEEren lanketa, CORES, Enagás, Nortegas eta Iberdrolaren (energia fakturatua)  datuetan oinarrituta.   

KANPOKO EGOERA

2023ko ekaina

Petrolioaren kontsumoa munduan            
2023ko  ekainean, aurreko urteko hilabete berarekin alderatuz, munduko petrolioaren kontsumoa eta bere aldaketak ondokoak izan ziren:

-Guztizkoa: 102 Mbpd, (%1,4)
-Europa: 14,5 Mbpd, (%0,3)
-EE.BB: 20,7 Mbpd, (%0,6)
-Txina: 15,9 Mbpd, (%5,6)

Munduan, azken 12 hilabeteen batez besteko kontsumoa 100,3 Mbpd izan da 2023ko ekainean.        
            
            
Gas naturalaren kontsumoa munduan            
OCDEko herrialdeetan, 2023ko apirilean, aurreko urtekoarekin alderatuz, gas naturalaren kontsumoa zonaldeka eta beren aldaketak ondokoak izan ziren:

- OCDE Osoa: 136,9 bcm (-%0,6).
- OCDE Amerika: 84,7 bcm (%2,1).
- OCDE Asia-Ozeania: 16,5 bcm (-%2,6).
- OCDE Europa: 35,7 bcm (-%5,6).

2022ko apirilean , Alemaniak, Italiak, Erresuma Batuak, Herbehereak, Frantziak eta Espainiak OCDE-Europa guztiaren %68,3a kontsumitu zuten.            
                    
            
Iturriak: EEEren lanketa, AIE-ren eta EIA-ren datuetan oinarrituta.   

Energiaren prezioa

2023ko ekaina

Petrolioaren prezioa            
Brent upelaren batez besteko prezioa 74,84$ (69€) izan zen ekainean.
Aurreko urteko hilabete berdinarekin alderatuz, prezioa % 39 baxuagoa izan zen (%40,55 baxuagoa eurotan).

            
Gas naturalaren prezioa            
"Europako merkatuetako prezioak hurrengoak izan ziren ekainean:
-Holandar TTFa: 31,6 €/MWh.
-Espainiar MIBGASa: 30,8 €/MWh.
-Alemaniako THE Indexa: 31,9 €/MWh.

Gas naturalaren prezioak nazioarteko merkatuetan hurrengoak izan ziren ekainean:
- EEUU Henry Hub: 6,9 €/MWh.

    
Elektrizitatearen prezioa            
Espainian, eguneroko merkatuan, elektrizitatearen prezioa 93 €/MWh izan zen ekainean, aurreko urteko hilabete berarekin konparatuta %45,2 baxuagoa.
Alemanian berriz SPOT merkatuko hilabeteko batez besteko prezioa 94,8 €koa izan da eta Frantzian berriz 91,3€koa.        
                        
            
Erregaien prezioak            
2023ko ekainean garraiorako erregaien prezioa eta aurreko urteko hilabete bereko prezioarekiko diferentzia, ondokoak izan ziren EAEn:

- A Gasolioa: 1,47 €/l. (-%29).
- Gasolinak: 1,63 €/l. (-%24,4).

            
CO2-aren prezioa            
CO2-aren isurtzeko eskubideak 85,6 €/t-ko balioa lortu zuen ekainean.            
            
            
Iturriak: EEEren lanketa, EIA, OMIE, OMIP, Powernext, MIBGAS, JOGMEC, THE eta beste iturri batzuen datuetan oinarrituta.

Elektrizitatearen sorkuntza Europan

2023ko ekaina

Espainia            
Espainian, sorkuntza elektrikoa, orokorrean, eta energia berriztagarriak, bereziki, ekoizpen hidroelektrikoren mailaren eraginpean daude, klimatologiak baldintzatzen duena (urte lehorra vs. urte hezea).

2023ko apirilean, azken 12 hilabeteen bataz besteko elektrizitatearen ekoizpena ondokoa izan zen iturriaren arabera:
- Berriztagarria: %46 (eolikoa %22).
- Nuklearra:  %20.
- Fosila:  %34 (ikatza %3).
Azken 12 hilabeteetako batez besteko ekoizpena 23691 GWh izan da.        

        
Frantzia            
Frantzian, energia nuklearrak, pisu nabarmena izaten jarraitzen du.

2023ko apirilean, azken 12 hilabeteen bataz besteko elektrizitatearen ekoizpena ondokoa izan zen iturriaren arabera:
- Berriztagarria: %27.
- Nuklearra:  %62.
- Fosila:  %11.
Azken 12 hilabeteetako batez besteko ekoizpena 37326 GWh izan da.        
            
            
Alemania            
Alemaniako elektrizitate sorkuntzan, azpimarratzekoa da erregai fosilen parte- hartzea.

2023ko apirilean, azken 12 hilabeteen bataz besteko elektrizitatearen ekoizpena ondokoa izan zen iturriaren arabera:
- Berriztagarria: %46 (eolikoa: %23).
- Nuklearra:  %5.
- Fosila: %49 (ikatza: %32, gas naturala %15).
Azken 12 hilabeteetako batez besteko ekoizpena 44518 GWh izan da.    
            
            
Iturriak: EEEren lanketa, AIE-ren datuetan oinarrituta.       

Energiaren kontsumoa Espanian

2023ko ekaina

Energia elektrikoa            
2023ko ekainean, aurreko urteko hilabete berberarekin alderatuz,  ondoko aldaketak izan zituen elektrizitateko kontsumoak Espainian:

Guztizkoa: -%7,8. Urteko met. -%4,8

Sorkuntza elektrikoari dagokionez, 2023ko ekainean ondokoa izan da:

- Berriztagarriak: %49. Urteko met. %55
                   *Eolikoa:%15. Urteko met. %25
- Erregai fosilak: %31. Urteko met. %24
- Nuklearra: %20. Urteko met. %21        
        
            
Gas naturala            
2023ko ekainean, aurreko urteko hilabete berberarekin alderatuz, ondoko aldaketak izan zituen gas naturalaren kontsumoak Espainian:

- Guztizkoa: -%10,2. Urteko met. -%13,6.
- Zentr. term.: -%27,6. Urteko met. -%21,8.
- Gainontzekoa: %4. Urteko met. -%10,3.        
    
            
Erregaiak garraioan            
2023ko maiatzean, aurreko urteko hilabete berberarekin alderatuz, ondoko aldaketak izan zituzten garraiorako erregaiek Espainian:

- Guztizkoa: -%1,3. Urteko metatua, -%1,5.
- A Gasolioa: -%3,4. Urteko metatua, -%3,3.
- Gasolinak: %7,1. Urteko metatua, %5,7.        
        
            
Iturriak: EEEren lanketa, REE, ENAGAS GTS eta CORESen datuetan oinarrituta.   

Krisi energetikoa

2023ko ekaina

Energía eléctrica            
Las variaciones de los consumos de energía eléctrica del sector industrial en Euskadi en  el mes de junio  de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -26,4%  (acum. anual: -13,2 %)
-2021 vs 2019:  -1,6% (acum. anual: 0,1 %)
-2022 vs 2019: -1,7% (acum. anual: -6,2 %)
-2023 vs 2019: -3,2% (acum. anual: -5,7 %)
Las variaciones de los consumos de energía eléctrica del sector Edificios en Euskadi en el mes de junio  de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -9,5%  (acum. anual: -5,6 %)
-2021 vs 2019:  2% (acum. anual: -3,2 %)
-2022 vs 2019: -2,4% (acum. anual: -4,4 %)
-2023 vs 2019: -2% (acum. anual: -7,6 %)        
            
            
Energia elektrikoa            
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko  ekainean,  2019ko  hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen industriaren elektrizitate kontsumoak EAEn:

-2020 vs 2019:-%26,4. Urteko metatua, -%13,2.
-2021 vs 2019:-%1,6. Urteko metatua, %0,1.
-2022 vs 2019:-%1,7. Urteko metatua, -%6,2.
-2023 vs 2019:-%3,2. Urteko metatua, -%5,7.

2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko  ekainean,  2019ko  hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen eraikinen elektrizitate kontsumoak EAEn:

-2020 vs 2019:-%9,5. Urteko metatua, %0.
-2021 vs 2019:%2. Urteko metatua, -%5,6.
-2022 vs 2019:-%2,4.Urteko metatua, -%3,2.
-2023 vs 2019:-%2.Urteko metatua, -%4,4.
        
            
Gas naturala            
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko  ekainean,  2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen gainontzeko gas kontsumoak (industria eta eraikinak) EAEn:

-2020 vs 2019:-%16,1. Urteko metatua, -%16,2.
-2021 vs 2019:%6,5. Urteko metatua, -%1,4.
-2022 vs 2019:-%11,6. Urteko metatua, -%10,1.
-2023 vs 2019:-%11,7. Urteko metatua, -%20,2.

2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko  ekainean,  2019ko  hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen elektrizitatearen sorkuntzan erabilitako gas kontsumoak EAEn:

-2020 vs 2019:-%37,8. Urteko metatua, %19,6.
-2021 vs 2019:-%65,7. Urteko metatua, -%22.
-2022 vs 2019:%51,7. Urteko metatua, %132,9.
-2023 vs 2019:-%39,4. Urteko metatua, -%1,4.
            
            
Erregaiak garraioan            
2023ko, 2022ko,2021eko eta 2020ko   maiatzean,  2019ko  hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen A gasolioaren kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:-%29,3. Urteko metatua, -%15,3.
-2021 vs 2019:-%0,9. Urteko metatua, -%0,7.
-2022 vs 2019:-%4,4. Urteko metatua, -%3,5.
-2023 vs 2019:-%11,2. Urteko metatua, -%14,5.

2022ko  apirilean,2021eko,  2020ko eta 2019ko  hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen kerosenoaren kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019: -90,4%. Urteko metatua, -%42.
-2021 vs 2019: -80%. Urteko metatua, -%76.
-2022 vs 2019: 3,7%. Urteko metatua, -%10,3.
-2023 vs 2019: 6,9%. Urteko metatua, %7,9.        

        
Iturriak: EEEren lanketa, CNMC, Enagas eta Iberdrolaren datuetan oinarrituta.   

Energiaren Euskal Erakundeak argitaratzen duen Euskadiko energia egoeraz txostenean energia iturri guztien kontsumoaren azterketarekin batera, elektrizitatearen, gas naturalaren, petrolioaren eta erregaien prezioen bilakaera azaltzen da.

Erreferentziazko informazio horren osagarri, nazioarteko kontsumoen eta prezioen berri ematen da, nagusiki Europar Batasuneko, AEBetako eta Txinako merkatuenetakoak, besteak beste.

Deskargatu PDF • 2023ko ekaina

Harpidetu zaitez gure buletinera

Informazio gehiago jasotzeko

Pribatutasun politika irakurri eta onartu dut

Oraingo loturak

Urtea 2024

Urtea 2023

Urtea 2022

Urtea 2021

Urtea 2020

Urtea 2019

Urtea 2018

Kaixo, hitz egingo dugu?

Hauxe da Energiaren Euskal Erakundearen arreta-zerbitzua.