Seminars and Latest News

Energia egoeraren behatokia

ENERGY CONSUMPTION IN THE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY

2023ko ekaina

Energia elektrikoa            
2023ko  ekainean, aurreko urteko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen elektrizitatearen kontsumoak EAEn:

-Guztizkoa: -%7,3. Urteko metatua, -%1,8.
-Industria:-%1,6. Urteko metatua, %0,5.
-Eraikinak: %0,4. Urteko metatua, -%3,3.
-Etxebizitzak: %2,9. Urteko metatua, -%3,5.
-Zerbitzuak:-%1,2. Urteko metatua, -%3,2.
-Siderurgia: %3,5. Urteko metatua, %5.    
        
            
Gas naturala                        
2023ko ekainean, aurreko urteko hilabete berberarekin alderatuz, ondoko aldaketak izan zituen gas naturalaren kontsumoak EAEn:

- Guztizkoa: -%29,3. Urteko metatua, -%27,2.
- Zentr. term.: -%60. Urteko metatua, -%57,7.
- Zerbitzuak: %16,9. Urteko metatua, -%13,3.
- Etxebizitza: -%17,1. Urteko metatua, -%21,4.
- Industria: -%11,5. Urteko metatua, -%14,3.    
        
            
Erregaiak garraioan            
2023ko maiatzean, aurreko urteko hilabete berberarekin alderatuz, ondoko aldaketak izan zituzten garraiorako erregaien kontsumoak EAEn:

- Guztizkoa: -%4,6. Urteko metatua, -%9,1.
- A Gasolioa:-%7,1. Urteko metatua, -%11,3.
- Gasolinak: %17,3. Urteko metatua, %12,5.

        
Iturriak: EEEren lanketa, CORES, Enagás, Nortegas eta Iberdrolaren (energia fakturatua)  datuetan oinarrituta.   

SITUATION ABROAD

2023ko ekaina

Petrolioaren kontsumoa munduan            
2023ko  ekainean, aurreko urteko hilabete berarekin alderatuz, munduko petrolioaren kontsumoa eta bere aldaketak ondokoak izan ziren:

-Guztizkoa: 102 Mbpd, (%1,4)
-Europa: 14,5 Mbpd, (%0,3)
-EE.BB: 20,7 Mbpd, (%0,6)
-Txina: 15,9 Mbpd, (%5,6)

Munduan, azken 12 hilabeteen batez besteko kontsumoa 100,3 Mbpd izan da 2023ko ekainean.        
            
            
Gas naturalaren kontsumoa munduan            
OCDEko herrialdeetan, 2023ko apirilean, aurreko urtekoarekin alderatuz, gas naturalaren kontsumoa zonaldeka eta beren aldaketak ondokoak izan ziren:

- OCDE Osoa: 136,9 bcm (-%0,6).
- OCDE Amerika: 84,7 bcm (%2,1).
- OCDE Asia-Ozeania: 16,5 bcm (-%2,6).
- OCDE Europa: 35,7 bcm (-%5,6).

2022ko apirilean , Alemaniak, Italiak, Erresuma Batuak, Herbehereak, Frantziak eta Espainiak OCDE-Europa guztiaren %68,3a kontsumitu zuten.            
                    
            
Iturriak: EEEren lanketa, AIE-ren eta EIA-ren datuetan oinarrituta.   

Energy prices

2023ko ekaina

Petrolioaren prezioa            
Brent upelaren batez besteko prezioa 74,84$ (69€) izan zen ekainean.
Aurreko urteko hilabete berdinarekin alderatuz, prezioa % 39 baxuagoa izan zen (%40,55 baxuagoa eurotan).

            
Gas naturalaren prezioa            
"Europako merkatuetako prezioak hurrengoak izan ziren ekainean:
-Holandar TTFa: 31,6 €/MWh.
-Espainiar MIBGASa: 30,8 €/MWh.
-Alemaniako THE Indexa: 31,9 €/MWh.

Gas naturalaren prezioak nazioarteko merkatuetan hurrengoak izan ziren ekainean:
- EEUU Henry Hub: 6,9 €/MWh.

    
Elektrizitatearen prezioa            
Espainian, eguneroko merkatuan, elektrizitatearen prezioa 93 €/MWh izan zen ekainean, aurreko urteko hilabete berarekin konparatuta %45,2 baxuagoa.
Alemanian berriz SPOT merkatuko hilabeteko batez besteko prezioa 94,8 €koa izan da eta Frantzian berriz 91,3€koa.        
                        
            
Erregaien prezioak            
2023ko ekainean garraiorako erregaien prezioa eta aurreko urteko hilabete bereko prezioarekiko diferentzia, ondokoak izan ziren EAEn:

- A Gasolioa: 1,47 €/l. (-%29).
- Gasolinak: 1,63 €/l. (-%24,4).

            
CO2-aren prezioa            
CO2-aren isurtzeko eskubideak 85,6 €/t-ko balioa lortu zuen ekainean.            
            
            
Iturriak: EEEren lanketa, EIA, OMIE, OMIP, Powernext, MIBGAS, JOGMEC, THE eta beste iturri batzuen datuetan oinarrituta.

European electricity generation

2023ko ekaina

Espainia            
Espainian, sorkuntza elektrikoa, orokorrean, eta energia berriztagarriak, bereziki, ekoizpen hidroelektrikoren mailaren eraginpean daude, klimatologiak baldintzatzen duena (urte lehorra vs. urte hezea).

2023ko apirilean, azken 12 hilabeteen bataz besteko elektrizitatearen ekoizpena ondokoa izan zen iturriaren arabera:
- Berriztagarria: %46 (eolikoa %22).
- Nuklearra:  %20.
- Fosila:  %34 (ikatza %3).
Azken 12 hilabeteetako batez besteko ekoizpena 23691 GWh izan da.        

        
Frantzia            
Frantzian, energia nuklearrak, pisu nabarmena izaten jarraitzen du.

2023ko apirilean, azken 12 hilabeteen bataz besteko elektrizitatearen ekoizpena ondokoa izan zen iturriaren arabera:
- Berriztagarria: %27.
- Nuklearra:  %62.
- Fosila:  %11.
Azken 12 hilabeteetako batez besteko ekoizpena 37326 GWh izan da.        
            
            
Alemania            
Alemaniako elektrizitate sorkuntzan, azpimarratzekoa da erregai fosilen parte- hartzea.

2023ko apirilean, azken 12 hilabeteen bataz besteko elektrizitatearen ekoizpena ondokoa izan zen iturriaren arabera:
- Berriztagarria: %46 (eolikoa: %23).
- Nuklearra:  %5.
- Fosila: %49 (ikatza: %32, gas naturala %15).
Azken 12 hilabeteetako batez besteko ekoizpena 44518 GWh izan da.    
            
            
Iturriak: EEEren lanketa, AIE-ren datuetan oinarrituta.       

Energy consumption in Spain

2023ko ekaina

Energia elektrikoa            
2023ko ekainean, aurreko urteko hilabete berberarekin alderatuz,  ondoko aldaketak izan zituen elektrizitateko kontsumoak Espainian:

Guztizkoa: -%7,8. Urteko met. -%4,8

Sorkuntza elektrikoari dagokionez, 2023ko ekainean ondokoa izan da:

- Berriztagarriak: %49. Urteko met. %55
                   *Eolikoa:%15. Urteko met. %25
- Erregai fosilak: %31. Urteko met. %24
- Nuklearra: %20. Urteko met. %21        
        
            
Gas naturala            
2023ko ekainean, aurreko urteko hilabete berberarekin alderatuz, ondoko aldaketak izan zituen gas naturalaren kontsumoak Espainian:

- Guztizkoa: -%10,2. Urteko met. -%13,6.
- Zentr. term.: -%27,6. Urteko met. -%21,8.
- Gainontzekoa: %4. Urteko met. -%10,3.        
    
            
Erregaiak garraioan            
2023ko maiatzean, aurreko urteko hilabete berberarekin alderatuz, ondoko aldaketak izan zituzten garraiorako erregaiek Espainian:

- Guztizkoa: -%1,3. Urteko metatua, -%1,5.
- A Gasolioa: -%3,4. Urteko metatua, -%3,3.
- Gasolinak: %7,1. Urteko metatua, %5,7.        
        
            
Iturriak: EEEren lanketa, REE, ENAGAS GTS eta CORESen datuetan oinarrituta.   

Energy crisis

2023ko ekaina

Energía eléctrica            
Las variaciones de los consumos de energía eléctrica del sector industrial en Euskadi en  el mes de junio  de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -26,4%  (acum. anual: -13,2 %)
-2021 vs 2019:  -1,6% (acum. anual: 0,1 %)
-2022 vs 2019: -1,7% (acum. anual: -6,2 %)
-2023 vs 2019: -3,2% (acum. anual: -5,7 %)
Las variaciones de los consumos de energía eléctrica del sector Edificios en Euskadi en el mes de junio  de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -9,5%  (acum. anual: -5,6 %)
-2021 vs 2019:  2% (acum. anual: -3,2 %)
-2022 vs 2019: -2,4% (acum. anual: -4,4 %)
-2023 vs 2019: -2% (acum. anual: -7,6 %)        
            
            
Energia elektrikoa            
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko  ekainean,  2019ko  hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen industriaren elektrizitate kontsumoak EAEn:

-2020 vs 2019:-%26,4. Urteko metatua, -%13,2.
-2021 vs 2019:-%1,6. Urteko metatua, %0,1.
-2022 vs 2019:-%1,7. Urteko metatua, -%6,2.
-2023 vs 2019:-%3,2. Urteko metatua, -%5,7.

2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko  ekainean,  2019ko  hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen eraikinen elektrizitate kontsumoak EAEn:

-2020 vs 2019:-%9,5. Urteko metatua, %0.
-2021 vs 2019:%2. Urteko metatua, -%5,6.
-2022 vs 2019:-%2,4.Urteko metatua, -%3,2.
-2023 vs 2019:-%2.Urteko metatua, -%4,4.
        
            
Gas naturala            
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko  ekainean,  2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen gainontzeko gas kontsumoak (industria eta eraikinak) EAEn:

-2020 vs 2019:-%16,1. Urteko metatua, -%16,2.
-2021 vs 2019:%6,5. Urteko metatua, -%1,4.
-2022 vs 2019:-%11,6. Urteko metatua, -%10,1.
-2023 vs 2019:-%11,7. Urteko metatua, -%20,2.

2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko  ekainean,  2019ko  hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen elektrizitatearen sorkuntzan erabilitako gas kontsumoak EAEn:

-2020 vs 2019:-%37,8. Urteko metatua, %19,6.
-2021 vs 2019:-%65,7. Urteko metatua, -%22.
-2022 vs 2019:%51,7. Urteko metatua, %132,9.
-2023 vs 2019:-%39,4. Urteko metatua, -%1,4.
            
            
Erregaiak garraioan            
2023ko, 2022ko,2021eko eta 2020ko   maiatzean,  2019ko  hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen A gasolioaren kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:-%29,3. Urteko metatua, -%15,3.
-2021 vs 2019:-%0,9. Urteko metatua, -%0,7.
-2022 vs 2019:-%4,4. Urteko metatua, -%3,5.
-2023 vs 2019:-%11,2. Urteko metatua, -%14,5.

2022ko  apirilean,2021eko,  2020ko eta 2019ko  hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen kerosenoaren kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019: -90,4%. Urteko metatua, -%42.
-2021 vs 2019: -80%. Urteko metatua, -%76.
-2022 vs 2019: 3,7%. Urteko metatua, -%10,3.
-2023 vs 2019: 6,9%. Urteko metatua, %7,9.        

        
Iturriak: EEEren lanketa, CNMC, Enagas eta Iberdrolaren datuetan oinarrituta.   

The report on the energy situation in Euskadi published by the Ente Vasco de la Energía (EVE) contains an analysis of consumption of different energy sources and of the evolution of the price of electricity, natural gas, oil and fuels in general.

This reference information is complemented by international consumption levels and price markers, mainly in the European Union, USA and Chinese markets, among others.

Download PDF • 2023ko ekaina

Subscribe to our newsletter

To receive more information, please subscribe.

I have read and accept the Privacy Policy

Current links

Year 2023

Year 2022

Year 2021

Year 2020

Year 2019

Year 2018

Hello, shall we talk?

This is the attention service of the Basque Energy Agency.