Jornadas y Noticias

Hiztegia


Término

añade % al final

Idioma del término


Área


Realizar la búsqueda en:imprimir página

Instrucciones de uso

 • Elige la forma de realizar la consulta: Términos, Imágenes, Artículos o Unidades.
 • Utiliza el carácter % como comodín (por ejemplo, %energía%, para buscar todos los términos que incluyen la palabra energía).
 • En la lista Idioma, elige el idioma para realizar la búsqueda del término: euskera, inglés, castellano o francés.
 • En la lista Área, puedes limitar la búsqueda a un área de conocimiento concreto.
 • Mediante las opciones En los términos y En las definiciones, puedes realizar la búsqueda tanto en la lista de los términos como en las definiciones de los conceptos.
 • Si el término buscado tiene más de una acepción, éstas se muestran una detrás de la otra, ordenadas según el área de conocimiento.
 • Mediante la opción Imágenes, puedes ver todas las imágenes del diccionario.
 • Mediante la opción Artículos, puedes acceder directamente a todos los artículos que componen el Diccionario de la Energía.
 • Mediante la opción Unidades, puedes acceder a las tablas de unidades del SI.
 • Para retroceder o volver a la ventana anterior, clica sobre la flecha de la ventana del navegador.

volver
Área

imprimir página

Área

imprimir página

Elhuyar

Berotegi-efektua

Berotegi-efektuaren eragileak atmosferako gas batzuk dira, berotegi-efektuko gasak hain zuzen ere. Gas horiek berotegietan beirak duen funtzio bera dute. Espektro elektromagnetikoaren alde ikusgaiaren erradiazio gutxi xurgatzen dute, eta alde infragorriarena, berriz, asko. Lurrak, heltzen zaion eguzki-erradiazioaren parte bat xurgatu, eta gero berriz igortzen du, uhin-luzera handiagoko erradiazio gisa, hau da, izpi infragorri gisa. Berotegi-efektuko gasek erradiazio horren parte bat xurgatzen dute, eta ez diote uzten atmosferatik kanpora irteten (Ik. eguzki-erradiazio). Gasek xurgatzen duten erradiazioa infragorria denez, berotu egiten dira, eta, ondorioz, berriz ere erradiazio infragorria igortzen dute Lurrerantz. Gas horiek ez baleude, Lurraren batez besteko tenperatura 30 ºC txikiagoa izango litzateke; beraz, fenomeno horri esker garatu ahal izan da bizia Lurrean.

grafikoak1

berotegi-efektua

Lurraren atmosferan sei dira berotegi-gas nagusiak: karbono dioxidoa, ur-lurruna, ozonoa, metanoa, oxido nitrosoa eta CFCak. Baina gas horiek guztiek ez dute berotegi-efektua neurri berean eragiten. Batetik, ez dutelako erradiazioa hein berean xurgatzen eta igortzen, eta, bestetik, berotze globalari egiten dioten ekarpena atmosferako kontzentrazioaren mendekoa ere badelako. Orotara, ur-lurruna da guztietan nagusia, berotegi-efektuaren % 36-70 berari zor zaio eta. Karbono dioxidoaren ekarria % 9-26koa da; metanoarena, % 4-9koa; eta ozonoarena, % 3-7koa.

Giza jarduera industrialen ondorioz, gero eta berotegi-gas gehiago dago atmosferan. XX. mendera arte, karbono dioxidoaren kontzentrazioa konstante egon zen, eta Industria Iraultzaren hasieran 280 ppm-koa zen. Gaur egun, berriz, 390 ppm baino gehiagokoa da, eta laster hazten ari da.

Gas horien kontzentrazioa giza jardueren eraginez ari da emendatzen. Karbono dioxidoaren iturri nagusia, 4/5 gutxi gorabehera, erregai fosilen errekuntza da; beste iturri nagusia deforestazioa da. CFCak hainbat prozesu industrialetan, aerosoletan eta hozte-sistemetan erabiltzen dira batez ere. Oxido nitrosoa errekuntza-prozesuetan eta ongarrien degradazioan sortzen da. Metanoak, azkenik, urmael eta ikatz-meatzetan, hondakindegietan, hausnarkarien urdailetan eta arroz-soroetan du iturburu nagusia.

Lurraren atmosferan berotegi-gasak metatzeak ondorio ugari ditu. Zientzialariek egin dituzten aurreikuspenen arabera, XXI. mendean batez besteko tenperatura 1,1 eta 6,4 ºC artean igoko da (berotegi-efektuko gasen balizko bilakaera positiboena eta negatiboena kontuan hartuta, hurrenez hurren). Bestetik, tenperatura-igoera ez da modu berean nabarituko planeta osoan, 60º eta 90º latitudeen arteko zerrenda Lurraren batez bestekoa baino bi bider lasterrago berotuko baita. Batez besteko tenperatura 2 ºC igotzeak azken 125.000 urteetako tenperaturarik handiena ekarriko luke, eta 3 ºC igotzeak, azken 2.000.000 urteetakoa.

Tenperatura hain bizkor igotzean, baliteke animalia- zein landare-espezieek egoera berrira moldatzeko aukerarik ez izatea; kasu horretan, planetaren oreka ekologikoa arrisku larrian jarriko litzateke. Bestalde, poloetako izotzaren parte bat urtu eta itsasoko uraren maila igo egin daiteke, eta uharte, delta eta itsasalde ugari urpean gera litezke. Gainera, prezipitazioen banaketa geografikoa aldatu egin daiteke, eta euriteak eta lehorteak areagotu egin daitezke.

grafikoak2

berotegi-efektuko gasen kontzentrazioen bilakaera 2005. urtera arte

Gaur egun, berotegi-efektuaren areagotzea ezin saihestuzko arazoa da epe laburrean. Alabaina, leundu egin daiteke neurri eraginkorrak hartuta: karbono dioxidoaren emisioak kontrolatuz, deforestazioa geldituz eta basoak berrituz. 1992ko Rioko gailurrean lehenengo eta 1997ko Kyotokoan ondoren, etorkizunean estatuek lortu beharreko berotegi-gasen murrizketaren zenbatekoa erabaki zen. Orotara, 2012. urteko emisioek 1990. urtekoak baino gutxienez % 5 txikiagoak izan behar dute. Estatu bakoitzak bere murrizte-portzentajea du, protokoloan zehaztua. AEBk, adibidez, % 7 gutxitu behar ditu, Europako Batasunak % 8 eta Japoniak % 6. 2007az geroztik hainbat bilera, negoziazio eta elkarrizketa egin dira Kyotoko Protokoloa ordezkatuko duena taxutzeko, baina ez da oraindik nazioarteko adostasunik lortu (Ik. Kyotoko protokoloa).

Garapen-bidean dauden herrialdeetan, ordea, garapenarekin estu lotuta datorren energia-ekoizpen eta -kontsumo handiagoa, energia-eraginkortasun handiagoko teknologiak erabili ezean, emisioak murrizteko helburuak lortzeko beste oztopo bat izan liteke, herrialde garatuek beren emisioak murrizteko dituzten arazo handiez gain. Bestalde, herrialdeok garapenerako beren eskubidea aldarrikatzen dute, argudiatuz haiek ez direla herrialde garatuek sortutako ingurumen-arazoen erantzule, edo, behintzat, horiek zuzentzeko neurriek ezin dutela beren garapena mugatu.

Ildo horretatik, estatu aberatsetatik pobreetara teknologia eraginkorragoa transferitzeko, "garapen ez-kutsatzailerako mekanismoa" deritzon akordioa proposatu zen. Akordio haren arabera, herrialde aberatsek herrialde pobreetan energiaren ustiapen eta erabilpen eraginkorragoa lortzeko proiektuetan inbertitzeko konpromisoa hartuko lukete. Akordioa, hala ere, ez zuten estatu guztiek onartu (Txina, India, Saudi Arabia, eta abarrek). Akordio hartako xedapen baten arabera, estatu industrializatuak garapen-bidean dauden herrialdeez balia litezke, emisio-eskubideak erosi eta energia, herrialde horietan produzitu ondoren, euren estatura eramateko. Horrela, beren isurketak gutxitu eta garapen-bidean dagoen estatuarenak handitu egingo lirateke.

Elhuyar

volver

Diccionario Energía

imprimir página

Estructura de la interfaz de consulta

La interfaz de consulta del Diccionario de la Energía se divide en dos secciones: la sección de búsquedas, a la izquierda de la pantalla, y la sección donde se muestra el resultado de la búsqueda, que abarca la mayor parte de la pantalla.

Mediante las pestañas de la parte superior se puede elegir la forma de realizar la consulta: Términos, Imágenes, Artículos o Unidades. Dependiendo de la pestaña elegida, se activan diferentes opciones en la sección de búsquedas. En la parte superior de la sección de búsquedas, a la derecha, se encuentra el botón que permite imprimir la información obtenida.

Términos

Cómo realizar la búsqueda

En la parte superior de la sección de búsquedas, a la izquierda, se encuentra la casilla donde se escribe el término o parte del término que deseamos buscar. Se puede emplear el carácter % como comodín; de esta forma, podemos encontrar los términos que poseen una determinada cadena de caracteres. Por ejemplo, si escribimos %energía%, encontraremos todos los términos que poseen la palabra energía

Si queremos encontrar los términos que comienzan por unos determinados caracteres, y no queremos escribir el carácter % en cada búsqueda, debemos mantener activada la opción añade % al final, y el sistema lo añadirá automáticamente (esta opción se encuentra activada al acceder a la interfaz de consulta). Por ejemplo, si queremos ver todos los términos que comienzan por energía, sólo tenemos que escribir energía en la casilla de búsqueda, con la opción añade % al final activada. Recuerda que el guión no se tiene en cuenta para la ordenación de los términos, pero si el espacio.

1. irudia

Mediante la lista Idioma, podemos elegir el idioma para realizar la búsqueda: euskera, inglés, castellano o francés.

Mediante la lista Área, podemos limitar la búsqueda a un área de conocimiento determinado. Si elegimos un área y dejamos vacía la casilla para la búsqueda de términos, obtendremos una lista de todos los términos relacionados con ése área.

Mediante las opciones En los términos o En las definiciones, podemos realizar la búsqueda tanto en la lista de los términos como en las definiciones de los conceptos.

2. irudia

¿Era esto lo que buscabas?: cuando el sistema no encuentra lo escrito en la casilla de búsquedas, muestra el mensaje "No se ha encontrado ninguna entrada" en la sección del resultado.

Resultado de la búsqueda

Cuando realizamos una búsqueda, el resultado es una lista de términos que cumplen los requisitos indicados por el usuario. Si clicamos en uno de ellos, se muestra el contenido correspondiente en la sección de la información. El término se muestra en la parte superior, a la izquierda; si el término buscado tiene más de una acepción, éstas se muestran una detrás de la otra, ordenadas en función del área de conocimiento.

3. irudia

Esta es la información que pueden ofrecer las acepciones o los conceptos:

 • Área de conocimiento: área correspondiente al concepto.
 • Términos sinónimos: precedidos por la abreviatura sin..
 • Definición: cada definición es la explicación de un solo concepto. En las definiciones, algunos términos están dotados de un enlace, para que podamos dirigirnos directamente a la entrada correspondiente. Se trata de términos del mismo área que el término buscado o de un área próximo, y ofrecen la posibilidad de navegar por el diccionario.
 • Nota de la definición: ofrece información esclarecedora o complementaria sobre la definición, sobre el uso del término o sobre su campo semántico.
 • Términos extranjeros: se ofrecen los equivalentes en tres lenguas, precedidos por la abreviatura lingüística internacional: inglés (en), castellano (es) y francés (fr). Los términos de cada idioma están ordenados alfabéticamente, y están dotados del enlace que permite dirigirse a la entrada correspondiente.
 • Notas de remisión: se muestran en el apartado Términos relacionados. Los términos ofrecidos están dotados del enlace para dirigirse a la entrada correspondiente. Están relacionados con el concepto objeto de consulta, o bien podemos encontrar información complementaria en sus definiciones o artículos. Dichos términos se muestran ordenados alfabéticamente.
 • Artículo: si el concepto está relacionado con un artículo enciclopédico, se muestra el apartado Ver artículo, con el enlace para dirigirse al artículo correspondiente.
 • Si el término o el artículo correspondiente tiene imágenes, estas se muestran en pequeño tamaño en el apartado Imágenes; si clicamos en el pie de la imagen, se visualiza la imagen en tamaño real.

4. irudia

Imágenes

Mediante la pestaña Imágenes, podemos ver todas las imágenes que componen el diccionario, sin tener que realizar las búsquedas a partir de los términos. Existe la posibilidad de consultar las imágenes en función del área de conocimiento. Si elegimos un área, se muestra a la izquierda una lista de los términos con imágenes relacionados con ese área. Si clicamos sobre uno de ellos, se muestran las imágenes en pequeño tamaño; si clicamos sobre una de esas imágenes, se muestra la imagen en tamaño real. Si queremos obtener una relación de todos los términos con imagen que componen el diccionario, solo tenemos que elegir la opción "Cualquiera".

5. irudia

Artículos

Mediante la pestaña Artículos, podemos acceder directamente a todos los artículos enciclopédicos que componen el diccionario, sin tener que realizar las búsquedas a partir de los términos. Existe la posibilidad de consultar los artículos en función del área de conocimiento. Si elegimos un área, se muestra a la izquierda una lista de los términos con artículo relacionados con ese área. Si clicamos sobre uno de ellos, se muestra el artículo en el apartado de la información. Si queremos obtener una relación de todos los términos con artículo del diccionario, solo tenemos que elegir la opción "Cualquiera".

6. irudia

Unidades

Mediante la pestaña Unidades, podemos ver las tablas de las unidades del sistema SI. En la sección de búsquedas se muestra la lista de todas las tablas de unidades. Si clicamos en una de las tablas, se visualiza la imagen en mayor tamaño.

7. irudia

Hacia atrás

Desde cualquier ventana, podemos retroceder o volver a la ventana anterior, clicando en la flecha de la ventana del navegador.

volver al índice

Lan taldea

Zuzendaritza:

 • Energiaren Euskal Erakundea (EEE)

Zuzendaritza teknikoa (Elhuyar):

 • Antton Gurrutxaga Hernaiz

Erredakzioa (Elhuyar):

 • Amaia Astobiza Uriarte
 • Antton Gurrutxaga Hernaiz

Artikulugileak:

 • Carlos Aguerre (Voith Siemens)
 • Francisco Albisu (Sener)
 • Jokin Aldazabal (Euskadi Irratia)
 • Bixente Alonso (Enerlan)
 • Iván Armentia (Amaiba)
 • Fernando Bengoetxea (Ekain Taldea)
 • Jesús Mª Blanco Ilzarbe (EHU, Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa)
 • Fernando Cueva (Ikerlan)
 • Juan Jose Egia Renteria (EHU, Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa)
 • Jose Mari Elortza (EHU, Donostiako Kimika Fakultatea)
 • Jose Ramon Etxebarria Bilbao (EHU)
 • Ricardo García San José (Factor 4 Ingenieros, S.L.)
 • Joan Andreu Larrañaga (EHU, Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa)
 • Iraide López Ropero (EHU, Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa)
 • Angel María Gutiérrez Terrón (Naturgas Energía Grupo, S.A.)
 • Martin Ibarra (EHU, Bilboko Industria eta Telekomunikazio Ingeniarien Goi Eskola Teknikoa)
 • Eneko Iriarte Avilés (Burgosko Unibertsitatea, Giza Eboluzioaren Laborategia)
 • Jaime de Landa Amezua (Iberdrola)
 • Álvaro Matauco Viana (Petronor)
 • Martin Olazar (EHU, Leioako Zientzia Fakultatea)
 • Víctor de la Peña Aranguren (EHU, Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa)
 • Igor Peñalva Bengoa (EHU, Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa)
 • Fernando Plazaola Muguruza (EHU, Leioako Zientzia eta Teknologia Fakultatea)
 • José Mª Sala Lizarraga (EHU, Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa)
 • Juan Ignacio Unda

Hizkuntza-aholkulariak:

 • Jose Ramon Etxebarria Bilbao (UEU)
 • Iñaki Villar (EVE)

Hizkuntza-zuzentzaileak:

 • Ane Goenaga Unamuno
 • Alaitz Imaz Oiartzabal

Erredakzio-laguntzaileak (Elhuyar):

 • Alfontso Mujika Etxeberria
 • Iñaki Azkune Mendia

Esker onak:

 • EVEko teknikariak, Jesus Ugalde (EHU-Donostiako Kimika Falkultatea), Juan Romeo (Endesa), Ander Laresgoiti (Enerlan)

Diseinu informatikoa (Elhuyar):

 • Nahia Gelbentzu Gonzalez
 • Pili Lizaso Murua
 • Mari Susperregi Indakoetxea

Irudigileak:

 • Rafa Serras
 • Joseba Leizeaga
 • Mari Karmen Urdangarin (Elhuyar)

Argitalpen elektronikoa:

 • Edurne Martinez Iraola (Eleka)
 • Trek Media

Hola, ¿hablamos?

Este es el servicio de atención del Ente Vasco de la Energía.