Jornadas y Noticias

Hiztegia


Término

añade % al final

Idioma del término


Área


Realizar la búsqueda en:imprimir página

Instrucciones de uso

 • Elige la forma de realizar la consulta: Términos, Imágenes, Artículos o Unidades.
 • Utiliza el carácter % como comodín (por ejemplo, %energía%, para buscar todos los términos que incluyen la palabra energía).
 • En la lista Idioma, elige el idioma para realizar la búsqueda del término: euskera, inglés, castellano o francés.
 • En la lista Área, puedes limitar la búsqueda a un área de conocimiento concreto.
 • Mediante las opciones En los términos y En las definiciones, puedes realizar la búsqueda tanto en la lista de los términos como en las definiciones de los conceptos.
 • Si el término buscado tiene más de una acepción, éstas se muestran una detrás de la otra, ordenadas según el área de conocimiento.
 • Mediante la opción Imágenes, puedes ver todas las imágenes del diccionario.
 • Mediante la opción Artículos, puedes acceder directamente a todos los artículos que componen el Diccionario de la Energía.
 • Mediante la opción Unidades, puedes acceder a las tablas de unidades del SI.
 • Para retroceder o volver a la ventana anterior, clica sobre la flecha de la ventana del navegador.

volver
Área

imprimir página

Área

imprimir página

Elhuyar

Bero-isolamendua

Eraikinek beirazko leiho eta hormetako zirrituetatik galtzen dute batez ere beroa. Energia aurreztuko bada, ezinbestekoa da bero-ihesbide horiek ongi ixtea. Eraikina ongi isolatuta badago, neguan berotzeko erabiltzen den energiaren % 20-30 bitartean eta udan hozteko erabiltzen denaren % 10 inguru aurrez daiteke.

Eraikinak isolatzean bi isolamendu-mota izan behar ditugu kontuan, oro har. Alde batetik, eraikinaren egitura eta osagaien isolamendua. Bestetik, eraikineko hutsuneak betetzeko erabiltzen diren material isolatzaile osagarriak.

Egitura eta osagaiei dagokienez, leiho, zirritu eta errezelak hartzen dira kontuan nagusiki. Bi edo hiru xaflako leihoak oso eraginkorrak dira eraikinak isolatzeko. Xafla horien artean airea dago, eta, jakina denez, airea oso bero-isolatzaile ona da. Beste aukera bat leihoen barruko aldea pintura edo metalezko geruza islatzaileez (aluminioz adibidez) estaltzea da; hartara, erradiazioz transmititzen den beroa berriro gela barrura itzuliko da. Hormetako zirrituak ixteko, ostera, lehen bitumen-papera erabiltzen zen nagusiki. Orain, ordea, gehiago erabiltzen dira lurrunari igarotzen uzten dioten plastikoak, istinkatzeak eta spray-aparrak. Azkenik, errezelak sendoak izatea komeni da, bero-transmisioa eragozteko.

Bestalde eraikinetako hutsuneak hainbat material isolatzailez bete daitezke: magnesio karbonatoa, artelazkia, feltroa, beira-zuntza, harri-zuntza, plastiko zelularra eta, tenperatura handian, zeramika eta adreilu erregogorra. Industrian asbestoa ere erabiltzen zen, baina gaur egun debekatuta dago, asbesto-zuntzak arnastea kaltegarria delako osasunerako. Material horiekin egindako isolatzaile erabilienak lau dira: estalkiak, betegarriak, plastikozko xafla zurrunak eta erradiazio-hesiak edo barrerak. Horietako bakoitza erabilera jakin baterako diseinatuta dago, eta hurrengo lerroetan horietako batzuk ikusiko ditugu.

Estalkiak beira-zuntzezkoak izaten dira, eta teilatupeetako zoruetan edo teilatuetan ipintzen dira. Hainbat luzera, zabalera eta lodieratakoak saltzen dira, eta batzuek kraft papera edo aluminiozko xafla izaten dute alde batean, hezetasunari igarotzen ez uzteko.

Betegarria, berriz, birrindutako materiala izan ohi da. Poltsatan saltzen dira, eta eraikinetako hutsuneetan sartzen dira tresna bereziak erabilita. Material birziklatuz eginda daude, eta ezagunenak  dira zelulosazkoak (paper edo kartoi erabiliak), beira-zuntza (% 20-30 beira birziklatua) eta harri-zuntza (labe garaietako zepa urtuaz egindakoa). Batez ere, forma irregularra duten edo iristeko zailak diren tokiak eta oztopoen inguruak isolatzeko erabiltzen dira. Leku itxietan (hormetan) zein irekietan (teilatupeetan) jar daitezke. Etxe zaharrak isolatzeko erabiltzen dira batik bat, baina gaur egun eraikin berriak isolatzeko ere erabiltzen dira.

Bestalde, plastikozko apar zurrunak egiteko ere hainbat material erabiltzen dira, hala nola poliestireno hedatua, poliestireno estruitua edo poliisozianurato arinak, guztiak ere erresistibitate termiko handikoak. Aldiz, poliuretanozko spray-aparrak ia guztiz ixten ditu hutsuneak, eta konbekzioa eta airea sartzea eragozten du. Erresistibitate termiko handiena dute, baina, oso garestiak direnez, gehienetan beste material batzuekin batera erabiltzen dira. Azken urteetan uretano-apar arina ere erabiltzen da. Erresistibitate txikia du, baina oso ondo zigilatzen du, eta, beraz, konbekzioa eta airea sartzea eragozten du. Gainera, ez du lurrunik aireratzen, eta egokia izan daiteke alergia kimikoa dutenentzat.

Bukatzeko, erradiazio-hesiak edo barrerak daude. Aluminiozko xafla islatzaile meheak dira; emisibitate txikia dute, eta erradiazio bidezko bero-transmisioa oztopatzen dute. Teilatupeko geletan erabiltzen dira, beroa eraikinera sar ez dadin. Udan, sabaiak beheko geletara irradiatzen duen beroaren % 95 inguru oztopa dezakete.

Ohiko isolatzaile horiez gain, oso tenperatura txikietan material superisolatzaileak erabiltzen dira, batez ere espazioko bidaietan pertsonak eta ekipoak erradiazio bidezko bero-galeraren kontra isolatu ahal izateko. Horrelakoetan, Mylar aluminizatuaz egindako xafla ugari erabiltzen dira.

Isolatzaileak instalatzean, hainbat faktore hartu behar dira kontuan. Alde batetik, isolatzailearen pisua aztertu behar da; izan ere, material batzuk besteak baino dentsoagoak dira, eta, material ugaritan isolatze-ahalmena dentsitatearekin batera handitzen bada ere, kokalekuaren arabera batzuetan ez da komeni material astuna erabiltzea. Bestetik, sua nola jasaten duten aztertu behar da. Isolatzeko betegarri gehienak onak dira suaren kontra. Zelulosari substantzia kimiko batzuk gehitzen zaizkio, eta sua piztuz gero arriskurik ez dagoela ziurtatzeko test bat gainditu behar izaten du. Azkenik, lehenago esan bezala, hezetasuna ere zaindu behar da. Beira-zuntzak eta harri-zuntzak bere pisuaren % 1 inguru hezetasun xurga dezakete, eta zelulosak pisuaren % 5-20 bitartean. Hezetasunak material isolatzailearen erresistibitate termikoa gutxitzen du, eta beste arazo batzuk ere sor ditzake, lizuna adibidez.

Lau senideko etxe batean, batez beste, 24 ordutan 9,5 litro ur-lurrun produzitzen dira (arnasketaren bidez, bainuan, sukaldean, etab.). Hezetasuna berotik hotzera mugitzen da, eta hormetako material isolatzailea kaltetu egiten da. Zenbat eta hotz handiagoa izan kanpoaldean, hainbat eta handiagoa izango da lurrunaren kanporako presioa. Aukeratutako isolatzailea airez betetako materialen bat bada, kontuan hartu behar da hezetasunak gutxitu egiten duela isolatzaileen efektua. Izan ere, tenperatura atmosferikoan uraren bero-eroapena airearena baino 20 aldiz handiagoa da. Beraz, material isolatzailea bustitzean isolamendu-ahalmena nabarmen jaisten da. Hezetasuna saihesteko, hormetan lurrun-hesiak ezartzen dira, hala nola kraft papera eta aluminiozko xaflak klima epela dagoen eskualdeetan, eta polietilenozko xaflak iparraldeko herrialde hotzetan. Ez da komeni plastikozko hesiak ezartzea, hezetasuna harrapatzen dutelako eta ez diotelako eta kanpora irteten uzten, eta; gainera, osasunerako kaltegarriak diren gasak era daitezke.

Elhuyar

volver

Diccionario Energía

imprimir página

Estructura de la interfaz de consulta

La interfaz de consulta del Diccionario de la Energía se divide en dos secciones: la sección de búsquedas, a la izquierda de la pantalla, y la sección donde se muestra el resultado de la búsqueda, que abarca la mayor parte de la pantalla.

Mediante las pestañas de la parte superior se puede elegir la forma de realizar la consulta: Términos, Imágenes, Artículos o Unidades. Dependiendo de la pestaña elegida, se activan diferentes opciones en la sección de búsquedas. En la parte superior de la sección de búsquedas, a la derecha, se encuentra el botón que permite imprimir la información obtenida.

Términos

Cómo realizar la búsqueda

En la parte superior de la sección de búsquedas, a la izquierda, se encuentra la casilla donde se escribe el término o parte del término que deseamos buscar. Se puede emplear el carácter % como comodín; de esta forma, podemos encontrar los términos que poseen una determinada cadena de caracteres. Por ejemplo, si escribimos %energía%, encontraremos todos los términos que poseen la palabra energía

Si queremos encontrar los términos que comienzan por unos determinados caracteres, y no queremos escribir el carácter % en cada búsqueda, debemos mantener activada la opción añade % al final, y el sistema lo añadirá automáticamente (esta opción se encuentra activada al acceder a la interfaz de consulta). Por ejemplo, si queremos ver todos los términos que comienzan por energía, sólo tenemos que escribir energía en la casilla de búsqueda, con la opción añade % al final activada. Recuerda que el guión no se tiene en cuenta para la ordenación de los términos, pero si el espacio.

1. irudia

Mediante la lista Idioma, podemos elegir el idioma para realizar la búsqueda: euskera, inglés, castellano o francés.

Mediante la lista Área, podemos limitar la búsqueda a un área de conocimiento determinado. Si elegimos un área y dejamos vacía la casilla para la búsqueda de términos, obtendremos una lista de todos los términos relacionados con ése área.

Mediante las opciones En los términos o En las definiciones, podemos realizar la búsqueda tanto en la lista de los términos como en las definiciones de los conceptos.

2. irudia

¿Era esto lo que buscabas?: cuando el sistema no encuentra lo escrito en la casilla de búsquedas, muestra el mensaje "No se ha encontrado ninguna entrada" en la sección del resultado.

Resultado de la búsqueda

Cuando realizamos una búsqueda, el resultado es una lista de términos que cumplen los requisitos indicados por el usuario. Si clicamos en uno de ellos, se muestra el contenido correspondiente en la sección de la información. El término se muestra en la parte superior, a la izquierda; si el término buscado tiene más de una acepción, éstas se muestran una detrás de la otra, ordenadas en función del área de conocimiento.

3. irudia

Esta es la información que pueden ofrecer las acepciones o los conceptos:

 • Área de conocimiento: área correspondiente al concepto.
 • Términos sinónimos: precedidos por la abreviatura sin..
 • Definición: cada definición es la explicación de un solo concepto. En las definiciones, algunos términos están dotados de un enlace, para que podamos dirigirnos directamente a la entrada correspondiente. Se trata de términos del mismo área que el término buscado o de un área próximo, y ofrecen la posibilidad de navegar por el diccionario.
 • Nota de la definición: ofrece información esclarecedora o complementaria sobre la definición, sobre el uso del término o sobre su campo semántico.
 • Términos extranjeros: se ofrecen los equivalentes en tres lenguas, precedidos por la abreviatura lingüística internacional: inglés (en), castellano (es) y francés (fr). Los términos de cada idioma están ordenados alfabéticamente, y están dotados del enlace que permite dirigirse a la entrada correspondiente.
 • Notas de remisión: se muestran en el apartado Términos relacionados. Los términos ofrecidos están dotados del enlace para dirigirse a la entrada correspondiente. Están relacionados con el concepto objeto de consulta, o bien podemos encontrar información complementaria en sus definiciones o artículos. Dichos términos se muestran ordenados alfabéticamente.
 • Artículo: si el concepto está relacionado con un artículo enciclopédico, se muestra el apartado Ver artículo, con el enlace para dirigirse al artículo correspondiente.
 • Si el término o el artículo correspondiente tiene imágenes, estas se muestran en pequeño tamaño en el apartado Imágenes; si clicamos en el pie de la imagen, se visualiza la imagen en tamaño real.

4. irudia

Imágenes

Mediante la pestaña Imágenes, podemos ver todas las imágenes que componen el diccionario, sin tener que realizar las búsquedas a partir de los términos. Existe la posibilidad de consultar las imágenes en función del área de conocimiento. Si elegimos un área, se muestra a la izquierda una lista de los términos con imágenes relacionados con ese área. Si clicamos sobre uno de ellos, se muestran las imágenes en pequeño tamaño; si clicamos sobre una de esas imágenes, se muestra la imagen en tamaño real. Si queremos obtener una relación de todos los términos con imagen que componen el diccionario, solo tenemos que elegir la opción "Cualquiera".

5. irudia

Artículos

Mediante la pestaña Artículos, podemos acceder directamente a todos los artículos enciclopédicos que componen el diccionario, sin tener que realizar las búsquedas a partir de los términos. Existe la posibilidad de consultar los artículos en función del área de conocimiento. Si elegimos un área, se muestra a la izquierda una lista de los términos con artículo relacionados con ese área. Si clicamos sobre uno de ellos, se muestra el artículo en el apartado de la información. Si queremos obtener una relación de todos los términos con artículo del diccionario, solo tenemos que elegir la opción "Cualquiera".

6. irudia

Unidades

Mediante la pestaña Unidades, podemos ver las tablas de las unidades del sistema SI. En la sección de búsquedas se muestra la lista de todas las tablas de unidades. Si clicamos en una de las tablas, se visualiza la imagen en mayor tamaño.

7. irudia

Hacia atrás

Desde cualquier ventana, podemos retroceder o volver a la ventana anterior, clicando en la flecha de la ventana del navegador.

volver al índice

Lan taldea

Zuzendaritza:

 • Energiaren Euskal Erakundea (EEE)

Zuzendaritza teknikoa (Elhuyar):

 • Antton Gurrutxaga Hernaiz

Erredakzioa (Elhuyar):

 • Amaia Astobiza Uriarte
 • Antton Gurrutxaga Hernaiz

Artikulugileak:

 • Carlos Aguerre (Voith Siemens)
 • Francisco Albisu (Sener)
 • Jokin Aldazabal (Euskadi Irratia)
 • Bixente Alonso (Enerlan)
 • Iván Armentia (Amaiba)
 • Fernando Bengoetxea (Ekain Taldea)
 • Jesús Mª Blanco Ilzarbe (EHU, Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa)
 • Fernando Cueva (Ikerlan)
 • Juan Jose Egia Renteria (EHU, Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa)
 • Jose Mari Elortza (EHU, Donostiako Kimika Fakultatea)
 • Jose Ramon Etxebarria Bilbao (EHU)
 • Ricardo García San José (Factor 4 Ingenieros, S.L.)
 • Joan Andreu Larrañaga (EHU, Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa)
 • Iraide López Ropero (EHU, Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa)
 • Angel María Gutiérrez Terrón (Naturgas Energía Grupo, S.A.)
 • Martin Ibarra (EHU, Bilboko Industria eta Telekomunikazio Ingeniarien Goi Eskola Teknikoa)
 • Eneko Iriarte Avilés (Burgosko Unibertsitatea, Giza Eboluzioaren Laborategia)
 • Jaime de Landa Amezua (Iberdrola)
 • Álvaro Matauco Viana (Petronor)
 • Martin Olazar (EHU, Leioako Zientzia Fakultatea)
 • Víctor de la Peña Aranguren (EHU, Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa)
 • Igor Peñalva Bengoa (EHU, Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa)
 • Fernando Plazaola Muguruza (EHU, Leioako Zientzia eta Teknologia Fakultatea)
 • José Mª Sala Lizarraga (EHU, Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa)
 • Juan Ignacio Unda

Hizkuntza-aholkulariak:

 • Jose Ramon Etxebarria Bilbao (UEU)
 • Iñaki Villar (EVE)

Hizkuntza-zuzentzaileak:

 • Ane Goenaga Unamuno
 • Alaitz Imaz Oiartzabal

Erredakzio-laguntzaileak (Elhuyar):

 • Alfontso Mujika Etxeberria
 • Iñaki Azkune Mendia

Esker onak:

 • EVEko teknikariak, Jesus Ugalde (EHU-Donostiako Kimika Falkultatea), Juan Romeo (Endesa), Ander Laresgoiti (Enerlan)

Diseinu informatikoa (Elhuyar):

 • Nahia Gelbentzu Gonzalez
 • Pili Lizaso Murua
 • Mari Susperregi Indakoetxea

Irudigileak:

 • Rafa Serras
 • Joseba Leizeaga
 • Mari Karmen Urdangarin (Elhuyar)

Argitalpen elektronikoa:

 • Edurne Martinez Iraola (Eleka)
 • Trek Media

Hola, ¿hablamos?

Este es el servicio de atención del Ente Vasco de la Energía.