Teknologia Garbien Euskal Zerrenda berria, enpresei %30erainoko zerga-onurak izatea ahalbidetzen diena, beste sektore batzuetara zabaldu da, hala nola geotrukaketara eta ibilgailu elektrikoak eta berauen karga-gunetara. Teknologia Garbien Euskal Zerrenda arautzen duen 64/2006 Dekretuan xedatzen denari jarraiki, teknologia bat zerrenda horretan sartzeak eragina du, lehentasun irizpide gisa, enpresei diru laguntza emateko araudian, ingurumena babesteko inbertsioei dagokienez.  

Beraz, euskal enpresek beren sozietate zergetan desgrabatzeko aukera izango dute (%30eraino), ingurumen inpaktua nabarmen murrizten duten horrelako energia-teknologia berritzaileetan egindako inbertsioengatik. Horretarako, enpresek lurralde historiko bakoitzerako ezartzen diren muga kuantitatiboak eta denbora aldetikoak bete behar dituzte. Euskal Herriko Agintaritza Aldizkariak argitaratu zuen iragan urriaren 31n Agindua, 2012ko irailaren 10ekoa, Eusko Jaurlaritzako  Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailarena, Teknologia Garbien Euskal Zerrenda onartzen duena.

Teknologia Garbien Euskal Zerrendan sartzen diren ekipoek ingurumen-hobekuntza nabarmena eragiten dute honako alor edo eremu hauetan: ura, airea, hondakinak, zarata, energia, baliabideak eta/edo zoruak. Teknologiak eskala industrialean egon behar dira garatuta, merkatuan eskuragarri eta ingurumen-inpaktuari egiten dioten ekarpena positiboa izan behar dute, legezko mugetatik gora egongo den ekarpena, hain zuzen ere. Zerrenda hori IHOBE, SPRI eta EEE erakunde publikoekin lankidetzan eratu da. Teknologiak hautatzeko irizpideak honako honetan oinarritu dira: aplikazio-sektoreetan ezarpen-maila txikia izatean, teknologiaren transferigarritasun-maila handia izatean, gutxieneko inbertsioa 2.000 euro baino gehiago eta 500.000 euro baino gutxiago izatean eta amortizazio epealdia bost urtekoa baino luzeagoa izatean, Europar Batasunaren zuzentarauetan xedatutakoa betez.Zerrendan sartu diren energia-teknologiak:
•    D-4000    Transformazio-zentro integratua
•    D-4001    Konpartimendutan banatutako transformazio-zentro konpaktua
•    D-4002    Frekuentzia-aldagailua
•    D-4003    Energy Saving Module
•    D-4004    Kondentsazio-galdara
•    D-4005    Tenperatura baxuko galdarak
•    D-4006    Energia-eraginkortasun handiko galdarak (3 izar)
•    D-4007    Erregailu birtsortzailea
•    D-4008    Sugar lauko erregailua
•    D-4009    Tutu murgilduko erregailua
•    D-4010    Mikrokogenerazioko unitate konpaktua
•    D-4011    Zuzeneko sugarreko hotza sortzeko xurgatze-ekipoa
•    D-4012    Gasezko motordun bero-ponpak
•    D-4013    Errendimendu handiko bero-ponpa (COP>4)
•    D-4014    Presentziaren arabera argia erregulatzeko ekipoa, argiztapen naturalik ez duten pasabideetarako  
•    D-4015    Zundaren bidez argia erregulatzeko ekipoa argi naturala duten eraikinetarako
•    D-4016    Infragorri bidezko lehorketa
•    D-4017    Berokuntza-ekipoa aire-hodiko errekuntzarekin
•    D-4018    Eguzki-kolektore termiko laua ura berotzeko
•    D-4019    Hutseko eguzki-kolektore termikoa ura berotzeko
•    D-4020    Siliziozko eguzki-kolektore fotovoltaikoa  
•    D-4021    Aerosorgailuak
•    D-4022    Izotzaren bidezko metaketa termikorako sistema
•    D-4023    Lurrun-sorgailuetan purgak kontrolatzeko sistema elektronikoa
•    D-4024    Diodoz ponpatutako Nd-YAG laserra
•    D-4025    Berotze-ponpa geotermikoz hornitutako klimatizazio-instalazioa
•    D-4026    Etanol-hornigailu malgua
•    D-4027    Energia berriztagarrien edo hondar-beroaren bidez klimatizatzeko ekipoa
•    D-4028    Ibilgailu elektrikoa
•    D-4029    Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuak