Ibilgailu elektrikoentzako eta kargatzeko guneentzako laguntzak
 

  • 8.126 eskaera jaso dira, eta horietatik %93 ebatzi dira, hilabete inguruko ebazpen-epearekin. Alderdi horietan, Euskadi erreferentzia da estatu mailan.
  • Eskaerak egiteko epea 2021eko irailean ireki zen eta 2023ko abendura arte egongo da indarrean.

Energiaren Euskal Erakundeak, Eusko Jaurlaritzaren energia-agentziak eta mugikortasun elektrikoa sustatzeko MOVES III laguntza-programaren kudeaketaren arduradunak, 8.126 laguntza-eskaera jaso ditu orain arte, eta horietatik %93 ebatzi dira dagoeneko, 29 milioi euroko diru-laguntzarekin.
 
MOVES III-ak motor elektrikoko ibilgailuak erosten laguntzen du, bai entxufa daitezkeen ibilgailu elektrikoak, bai erregai-pilakoak, bai eta kargatze-puntuak ezartzen ere. Guztira 8.126 laguntza eskaera jaso dira eta horietatik% 93 ebatzi dira. Eskaera jasotzen denetik eskatzaileak ebazpena jasotzen duen arte hilabete inguruko kudeaketa-denbora dago. Bi alderdi horiek - bolumena eta ebazpen-denbora - Euskadi erreferentzia da estatu mailan.

 

  Espedienteak, guztira Ebatzitako laguntza €
Ibilgailuak 4.566 16.331.090
Birkarga-azpiegitura 3.560 12.645.807
Guztira 8.126 28.976.897


EEEk konpromisoa hartu du ingurumen-, ekonomia- eta gizarte-printzipioetan oinarritutako mugikortasun-eredurantz aurrera egiteko. Gero eta nabariagoa da energia berriztagarrietan oinarritutako ibilgailuekiko joera-aldaketa, ibilgailu “alternatiboen” salmentak (hibridoak, elektrikoak eta gasa) gero eta leku handiagoa hartzen baitu. Era berean, mugikortasun elektrikoaren euskal estrategia berriak eragin handia du balio erantsian, enpleguan, enpresen lehiakortasunean eta berrikuntzan.
 
 
Laguntzen zenbatekoa
 
Eskatzaileak jaso dezakeen laguntza aldatu egiten da partikularren edo enpresen kasuan, eta txatar bihurtzea nahitaezkoa ez den arren, laguntza handiagoa jasotzen du. Adibidez, partikular edo autonomo batek 4.500 €-ko laguntza jaso ahal izango du ibilgailu elektriko bat erosteagatik, eta 7.000 €-raino handituko da ibilgailu zaharra txatarrerako erabiltzen badu. Enpresek laguntza desberdinak dituzte tamainaren arabera, eta txatar bihurtuz gero ere handituko da. Gainera, 5.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi diren edo mugikortasun murriztua duten pertsonentzat ezarritako zenbatekoen %10 gehitzea (hau da, 7.700 euroraino) aurreikusten du MOVES III-k.
 
Laguntza jaso dezaketen ibilgailuak ibilgailu elektriko entxufagarrien eta erregai-pilen kategorietakoak dira. Horien artean, autoak (M1), furgoneta arinak (N1), kuadriziklo arinak (L6e) eta ibilgailu astunak (L7e), eta 3 kW-eko edo hortik gorako potentzia duten motor elektrikoak. Bederatzi hilabete arteko antzinatasuna duten frogatzeko ibilgailu elektrikoak ere diruz laguntzen dira.
 
Halaber, 5.000 biztanletik beherako udalerrietan kokatuz gero, kostu hautagarriaren %80rainoko laguntza jasotzen ahalko du sarbide publiko eta pribatuko birkarga-puntuak instalatzeak.
 
Eskaerak egiteko epea 2021eko irailean ireki zen eta 2023ko abendura arte egongo da indarrean.