• Energia berriztagarriak Euskadiko energiaren % 7 dira, eta biomasak berriztagarrien % 57 osatzen du.
 • Euskadik eraikin publikoetako beharrizan energetiko termikoak asetzeko behar beste baso-bitarteko ditu.
 • EEEk eta HAZIk zerbitzua eta laguntza teknikoa eskaintzen die 24 udali, udalaren eraikinetan autokudeaketa termikoa izateko.
 • Eusko Jaurlaritzako Baso Biomasaren estrategiaren aurkezpenaEusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak baso-biomasa babesteko ekimena aurkeztu du, instalazio publikoetarako eta banakoen establezimenduetarako energia ekoizteko alternatiba gisa.

  Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzak sustatutako ekimen honek hainbat ekintza-ildo ditu. Era berean, EEE eta HAZI erakunde publikoek ere esandako sailburuordetzarekin batera egin dute lan ekimen honetan.

  Arantxa Tapia sailburuak Euskadiren 2020rako Energia Estrategiaren barruan ipini du ekimen hau, baita energia berriztagarriak babesteko politikaren barruan ere.

  Biomasak Euskadiko energia berriztagarrien % 57 ematen du
  Petrolioaren deribatuak (% 41) eta gas naturala (% 38) dira gehien eskatzen diren energia motak, baina energia berriztagarriak kontsumitutako energia guztiaren % 7 baino gehiago dira une honetan.

  Energia berriztagarriei dagokienez, biomasa (bioerregaiak alde batera utzita) da aprobetxamendu-iturri nagusia, guztizkoaren % 57 baino gehiago izanik.

  Sailburuak azaldu duenez, “Euskadin energia berriztagarrien aprobetxamenduak gora egin du etengabe, baina oraindik ez da behar bezala garatu, eta hor baso-biomasak zeresan handia izan dezake eta izan behar du datozen urteetan, batez ere energia termikoa sortzeko alternatiba bikaina den heinea”.

  Baso ugari Euskadin biomasa lortzeko
  Euskal basoetan, 62,6 milioi m3-ko bolumena dago zurgai une honetan, orain 40 urteko bolumenaren halako bi baino gehiago. Hortaz, Euskadi da baso zurgaien dentsitate handiena duen autonomia-erkidegoa. Batez beste, hektarea bakoitzeko 160 m3-tik gorako bolumena dago zurgai.

  Hori guztiagatik, “baso-biomasa aukera ezin hobea da bertako energia-baliabide berriztagarriak erabiltzeko, prezio lehiakorrean erregai konbentzionalen aldean, eta gainera, tokian-tokian enplegua sortzeko aukera ere eskaintzen du, haren energia-aprobetxamendua ezartzen den udalerrietan” esan du Tapiak.

  Basogintza sektorearentzako aukera
  Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak dei bat egin nahi die prozesu honen balio-katean inplikatuta dauden agente guztiei, hala nola udalei, energia-zerbitzuetako, baso-ingeniaritzetako eta energia-instalazioetako enpresei, baso-produktuak erauzteko enpresei, basogintza-elkarteei eta energian eta baso-baliabideen kudeaketan inplikatutako administrazioei, Eusko Jaurlaritza eta EEE eta HAZI erakunde publikoak.

  BIOMASAren Ekimenaren Helburuak:

  • 2020. urterako energia-alorreko 20-20-20 helburuak lortzea.
  • Energia-autohornidura jomugan aurrera egitea, 2020rako Euskadiko Energia Estrategiarekin bat etorriz.
  • Enplegua sortzea.
  • Basoen eta zuraren eraldaketaren sektoreari merkatu-nitxo berriak eskaintzea.
  • Euskal KnowHow bat sortzea biomasaren energia-erabileraren alorrean, energia-xedeetarako eta baso-produktuak erauzteko ingeniaritzaren, eraldaketaren eta energia-instalazioen ingeniaritzaren ikuspegitik.
  • Tokiko galdaragileentzat merkatua sortzea.
  • Basoetako sute-arriskua murriztea eta euskal mendietako landareen osasuna hobetzea.

  24 udalekin lankidetzan, biomasa udal-instalazioetan erabiltzeko
  EEE eta HAZI erakunde publikoek euskal udalerriak gonbidatu dituzte, azter dezaten beren udaletan zer-nolako aukerak dituzten baso-biomasaren bidezko sistema baliatzeko instalazio publikoei zerbitzu emateko garaian.
  Orain arte 24 udalek esanbidez adierazi dute alor horretan elkarlanean sakontzeko asmoa, eta haietatik 5ek dagokion lankidetza-hitzarmena sinatu dute: Aramaio, Berriz, Ispater, Kanpezu y Zerain.

  Udaletxeek HAZIren eta EEEren laguntza izango du une oro, prozesuaren fase guztietan, bai egin daitezkeen ekimenak aztertzerakoan, bai ondoren gauzatuko diren inbertsio proiektuen lankidetzan:
  • Oinarrizko proiektua egitean.
  • Finantza-plana egitean,
  • Proiektuaren kontratazio publikoan.
  • Obrak egikaritzean eta onartzean.

  Álava-Araba Bizkaia Gipuzkoa
  Amurrio
  Aramaio
  Barrundia
  Labastida
  Lagrán
  Kanpezu
  Abadiño
  Areatza
  Aulesti
  Bermeo
  Berriz
  Dima
  Gordexola
  Ispaster
  Lekeitio
  Mañaria
  Otxandio
  Zaratamo
  Aia
  Antzuola
  Oñati
  Orexa
  Villabona
  Zerain  Era berean, Landa Garapenerako Zuzendaritzak indartu egin du laguntza, eta 500.000 euro bideratu ditu laguntza teknikorako hitzarmen markoarekin bat egindako udalerrietako seiri biomasarekin lotutako ekimenak abian ipintzeko. Hala, laguntza bikoitza jasoko dute: hobekuntza energetikoa batetik, eta landa-inguruen garapena, bestetik. Kanpezu, Barrundia, Orexa, Zerain, Ispaster eta Aulestia dira esandako udalerriak.


  EEEk, berriz, urtean 600 proiektu inguru laguntzen ditu, biomasa termikoki aprobetxa dezaten, eta urtean 7 milioi euro inguruko inbertsioak eragiten dituzte.

  Gasteizen biomasa kudeatzeko zentro logistikoa
  Azkenik, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila, EEE eta HAZI baso-biomasarekin lotutako energia berriztagarrien alorreko laguntza-lerro jakinak diseinatzen ari dira, eta, bide horretan, egurra jasotzeko, tratatzeko eta galdarak hornitzeko logistika zentroak eta instalazioak gaitzeko laguntzak aurreikusten dituzte. Alde horretatik, EEEk eta HAZIk hemendik gutxira lankidetza-hitzarmena sinatuko dute Gasteizko Udalarekin, bertako egun-bitartekoak kudeatuko dituen zentro bat abian ipintzeko, eta, ondoren, biomasa udal-instalazioetan baliatzeko. Hala, inguruko mendietako izakinen kalkulua ere egingo dute, aprobetxamendu posibleen kalkuluak egite aldera.

  Biomasa Arkauteko instalazioak berotzeko
  BIOMASA Ekimenaren aurkezpena NEIKER Zentro Teknologikoan izan da non dagoeneko energia termikoa sortzeko planta martxan duen, baso-biomasa erabiliz ur bero sanitarioko eta berokuntzako zerbitzua ematen diena gune honetan, Arkauten,  kokatutako erakin askori, zenbait berotegi hozteko aukera eskaintzeaz gain.


  Gasteiz, 2015eko urtarrilaren 9a