Dirulaguntzak

Jardunaldiak eta albisteak

Laguntza Programak

Gasaren kontsumoko industria intentsiborako zuzeneko laguntzak

Eskaera aurkezteko epea 2022ko uztailaren 15ean hasi eta 2022ko abuztuaren 31n amaituko da.

2022. urteari dagozkion zuzeneko laguntzen lerro bat onartzen da gas-kontsumo intentsiboko industriarentzat, Ukrainiaren inbasioak gasaren kostua handitzeak eragindako ondorio kaltegarria eta horren ondorioz Errusiari ezarritako zehapenak arintzeko. Estatuko laguntzen araudia betetzeari dagokionez, laguntza hori Europako Batzordeak 102771 (2022/N) SA Erabakian onartutako Aldi Baterako Esparru Nazionalaren arabera eratzen da (aurrerantzean, Ukrainako Aldi Baterako Esparru Nazionala).

ARAUDIA
11/2022 Errege Lege Dekretua, ekainaren 25ekoa, Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko eta kalteberatasun sozial eta ekonomikoko egoerei aurre egiteko zenbait neurri hartzen eta luzatzen dituena.

HELBURUA
Gasaren kontsumoan intentsiboa den industriarentzako zuzeneko laguntzak, gasaren prezio altuak industria intentsiboan kontsumoan dituen ondorioak arintzeko.

SEKTORE ONURADUNA
Laguntza hauen onuradunak izango dira egoitza fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan duten enpresak, haien forma juridikoa edozein dela ere (ondasun-erkidegoak eta nortasun juridikorik gabeko entitateak barne), baldin eta 2021ean EJSN kode hauetan aurreikusitako jardueretako bat gutxienez egin badute eta eskaera egiten den unean jardunean jarraitzen badute.
ejsn kodea 2009 EJSN 2009 Izenburua
133 Ehunen akabera.
089 n.c.o.p. erauzketa-industriak.
239 n.c.o.p. produktu urratzaileen eta produktu mineral ez-metalikoen fabrikazioa.
201 Oinarrizko produktu kimikoen fabrikazioa.
241 Burdinazko, altzairuzko eta ferroaleaziozko oinarrizko produktuen fabrikazioa.
234 Zeramikazko beste produktu batzuen fabrikazioa.
235 Zementua, karea eta igeltsua egitea.
244 Metal preziatuen eta burdinazkoak ez diren beste metal batzuen ekoizpena.
203 Pinturak, bernizak, inprentako tintk eta masillak.


PROGRAMAREN ZENBATEKO EKONOMIKOA
Onuradun bakoitzarentzako laguntzen zenbatekoa kopuru bat izango da, EJSNaren arabera, bider 2022ko ekainaren 15ean Gizarte Segurantzan alta emanda dauden langileen kopurua, gehienez 400.000 euroko zenbateko gordinarekin, hau da, zergen eta bestelako atxikipenen aurretik. EJSN bakoitzeko langile bakoitzeko zenbatekoa 2.600 eurokoa izango da.

Laguntza banku-transferentzia baten bidez emango da, eta transferentzia jasotzeagatik dirulaguntza emateko erabakia jakinarazitzat joko da.

Eskaeren tramitazioa

Eskabidea egoitza elektronikoan aurkeztuko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/servicios/1215702​

Kaixo, hitz egingo dugu?

Hauxe da Energiaren Euskal Erakundearen arreta-zerbitzua.