Dirulaguntzak

Jardunaldiak eta albisteak

Laguntza Programak

Industriaren eta hirugarren sektorearen ETEetan energia-ikuskaritza integralak egiteko laguntzen programa

Dirulaguntza jaso dezaketen jarduerak

UNE-EN 16247 arauaren arabera garatutako industria eta hirugarren sektorearen ETEetan energia-ikuskaritza integralak, edo horien ondorengo aldaketak edo hobekuntzak, EAEko lurraldean kokatutako instalazioetako eskatzaileek egindakoak eta energia berriztagarriak ezartzeko, energia aurrezteko eta energia-eraginkortasunerako eragina dutenak.

Onuradunak

56/2016 Errege Dekretuaren 2. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, industria eta hirugarren sektorearen ETEtzat hartzen diren pertsona fisiko edo juridikoak, izaera pribatukoak, eta 2009ko CNAErekin bat etorriz, 07tik 39ra bitarteko taldeen barruan daudenak, biak barne industria sektorearentzat, eta 41etik 99ra bitarteko taldeen barruan daudenak, eta bi sektore horietan, 4/2019 Legeari jarraikiz, energia-kontsumitzaile handitzat hartzen ez dutenak.

EAEko Energia Iraunkortasunari buruzko 4/2019 Legearen arabera, industria sektorearen barruan, enpresa kontsumitzaile handitzat hartzen dira urtean 500 tpb baino energia gehiago kontsumitzen duten enpresak eta 40 tpb baino energia gehiago kontsumitzen duten hirugarren sektoreko enpresak.

Laguntzen zenbatekoa

Aipatutako jarduketek diruz laguntzen den kostuaren % 50eko dirulaguntza izango dute.

Gehieneko muga bat ezarri da diruz laguntzen ahal den kosturako, energia kontsumoaren arabera; beraz, dirulaguntzaren xede den kostuak ez ditu inolaz ere gaindituko gehieneko zenbateko horiek:

Energia-kontsumoa (tpb/urte) Diruz lagundu daitekeen gehienezko kostua (€)
300 <500 9.800
150 <300 7.700
50 <150 6.600
30 <50 5.300
20 <30 4.400
10 <20 3.800
0 <10 3.300

Nolanahi ere, kontuan hartuko da zer irismen garatu beharko den, eskatzailearen kontsumitzaile-profila, kontsumitutako energiak, egin beharreko monitorizazioak, garatu beharreko energia-balantzeak eta horien konplexutasuna, kogenerazio-instalazioen bideragarritasun-azterketa edo ez, etab.

Beste laguntza batzuekiko bateragarritasun araubidea

Laguntzak bateragarriak izango dira helburu bererako ematen ahal diren beste diru-laguntza edo laguntza batzuekin, baldin eta, osotara hartuta, 651/2014 (EB) Erregelamenduan ezarritako mugen adinako edo gutxiagoko laguntzaren ehunekoa badakarte.

Indarraldia

Laguntza eskaerak aurkezteko epea 2023ko  apirilaren 25eko 08:00etan hasi eta 2024ko urriaren 31n bukatuko  da. 

Laguntzaren xede den jarduketa egin, fakturatu eta ordaintzeko justifikazioa gehienez ere sei (6) hilabeteko epean egin beharko da, laguntza emateko ebazpena jakinarazten den egunetik kontatzen hasita, eta, betiere 2024ko abenduaren 31 baino lehen.

Guztizko aurrekontua

5.000.000 euro.

Kontsulta-telefonoa

Erabiltzailearentzako Arreta Zentroak 946.620.600 telefonoan erantzungo die.

  EBAZPENA, 2023ko apirilaren 5ekoa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, industriaren eta hirugarren sektorearen ETEetan energia-ikuskaritza integralak egiteko laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi, deitu eta argitaratzen dituena.

  EBAZPENA, 2024ko martxoaren 14koa, industriaren eta hirugarren sektorearen ETEetan energia-ikuskaritza integralak egiteko laguntzen programan epeak luzatzea erabakitzen duena.

Eskaeren tramitazioa

Dirulaguntzen deialdi honetako eskaeren tramitazioari buruzko informazio gehiago lortzeko, sartu www.euskadi.eus helbidean

Dokumentazioa

Kaixo, hitz egingo dugu?

Hauxe da Energiaren Euskal Erakundearen arreta-zerbitzua.